Opłaty 2017

Szkoła Wizażu i Charakteryzacji SWiCH działa w strukturach Warszawskiej Szkoły Reklamy, którą wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dzięki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dotacjom MKiDN, oferujemy niższe czesne - jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę dzięki państwowym dotacjom. Gwarantujemy niezmienność ceny przez cały tok nauki.

Średnia miesięczna opłata za dwuletnią naukę w studium policealnym wynosi:

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2017/2018

SWiCH - szkoła dzienna

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 927 zł 3 927 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 241 zł
II rata 1 917 zł
4 158 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 226 zł
II rata 1 140 zł
III rata 1 054 zł
IV rata 969 zł
4 389 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 440 zł
II rata 430 zł
III rata 420 zł
IV rata 410 zł
V rata 400 zł
VI rata 390 zł
VII rata 380 zł
VIII rata 370 zł
IX rata 360 zł
X rata 350 zł
XI rata 340 zł
XII rata 330 zł
4 620 zł

SWiCH - szkoła zaoczna

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 213 zł 3 213 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 1 863 zł
II rata 1 539 zł
3 402 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 026 zł
II rata 941 zł
III rata 855 zł
IV rata 769 zł
3 591 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 370 zł
II rata 360 zł
III rata 350 zł
IV rata 340 zł
V rata 330 zł
VI rata 320 zł
VII rata 310 zł
VIII rata 300 zł
IX rata 290 zł
X rata 280 zł
XI rata 270 zł
XII rata 260 zł
3 780 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy płatności (szkoła dzienna i zaoczna)

Czesne Terminy wnoszenia opłat dla grup:
IX X II
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
15 IX 15 X 15 II
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 10 IX
II rata 10 III
I rata 10 X
II rata 10 IV
I rata 10 II
II rata 10 VIII
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 10 IX
II rata 10 XII
III rata 10 III
IV rata 10 VI
I rata 10 X
II rata 10 I
III rata 10 IV
IV rata 10 VII
I rata 10 II
II rata 10 V
III rata 10 VIII
IV rata 10 XI
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 08 IX
II rata 08 X
III rata 08 XI
IV rata 08 XII
V rata 08 I
VI rata 08 II
VII rata 08 III
VIII rata 08 IV
IX rata 08 V
X rata 08 VI
XI rata 08 VII
XII rata 08 VIII
I rata 08 X
II rata 08 XI
III rata 08 XII
IV rata 08 I
V rata 08 II
VI rata 08 III
VII rata 08 IV
VIII rata 08 V
IX rata 08 VI
X rata 08 VII
XI rata 08 VIII
XII rata 08 IX
I rata 08 II
II rata 08 III
III rata 08 IV
IV rata 08 V
V rata 08 VI
VI rata 08 VII
VII rata 08 VIII
VIII rata 08 IX
IX rata 08 X
X rata 08 XI
XI rata 08 XII
XII rata 08 I

OPŁATY ZA KURSY w SWiCH (wizażu, fryzur, charakteryzacji…)

Nazwa kursu Ceny
Jednorazowo W ratach
Jednodniowy intensywny kurs podstaw makijażu 230 zł -
Kurs makijażu ślubnego 720 zł -
Kurs podstaw charakteryzacji 1 320 zł I rata 620 zł
II rata 430 zł
III rata 370 zł
suma rat: 1420 zł
Kurs stylizacji fryzur 1 600 zł I rata 720 zł
II rata 630 zł
III rata 350 zł
suma rat: 1700 zł
Kurs wizażu I stopnia 1 860 zł I rata 880 zł
II rata 630 zł
III rata 450 zł
suma rat: 1960 zł
Kurs wizażu II stopnia 2 300 zł I rata 1 050 zł
II rata 830 zł
III rata 520 zł
suma rat: 2400 zł
Uzupełniający kurs wizażu dla kosmetyczek 1 890 zł I rata 900 zł
II rata 650 zł
III rata 440 zł
suma rat: 1990 zł
„Star make-up show z Ewą Gil” 439 zł -

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy naborów na kursy ogłaszane są na bieżąco. W przypadku opłat jednorazowych czesne należy uregulować na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku opłat ratalnych: I rata płatna najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu, kolejne raty do 10 dnia kolejnych miesięcy. (Terminy są regulowane w umowie).